Hem

Kallbygdens Fibernät

 

Är en ekonomisk förening som bildades 2014 i syfte att ordna bredband till boende i bygden. Vi sträckor oss nu från Järpbyn till Överäng/Kolåsen via östra sidan på Kallsjön samt till Smedjeviken via Huså på västra sidan Kallsjön

 

Finansiering

Största finansiär är föreningen själv via dess medlemmar.

Europeiska jordbruksfonden är god tvåa, bygdemedel trea och Europeiska regionala utvecklingsfonden kvalar in på fjärde plats.

 

Anslutning nya medlemmar

För att ansluta sig efter att projekttiden för stöd löpt upp kostar det 18,000 i medlemsinsats i föreningen samt 7,000 i inkopplingsavgift. Grävning från fastighet till närmsta anslutningspunkt tillkommer.

FAQ

 

 

 

Vilket utbud finns det?

Zmarket.se

välj Jämtlandfiber som område.

OBS att det finns korttidsabonnemang lämpligt för fritidsboende!

 

När blir det klart?

Etapp 1 är klart!. Etapp 2 blir klar i slutet av 2017 !

 

Min gamla router är för långsam för fiber. Vilken hastighet skall jag välja och vad skall jag köpa?

 

Ante har skrivit ett informationsblad

 

 

Jag är förvirrad, hur många aktörer är det i bredbandet och vad skiljer dem åt?

-Fiberföreningen levererar nätet och fiberkabel hem till dig. Fiberföreningen driver ett passivt kabelnät s.k. svart fibernät. Detta gör att fiberföreningen har låga driftkostnader.

 

-Kommunikationsoperatören (KO) handhar elektroniken i nätet och ditt hemmamodem (mediaconverter). KO får betalt via fiberföreningen och tjänsteoperatörerna. Du som abonnent betalar inget direkt till KO.

 

-Tjänsteoperatörerna finns det flera av. Du tecknar abonnemang med en av dem och får välja hastighet på bredband men även TVutbud och fast telefoni om så önskas. För vissa tjänster kan du behöva en extra dosa som då tjänsteoperatören tillhandahåller.

 

 

 

 

 

Fungerar trygghetslarm via IP telefoni i fibernätet?

Ja, Åre kommuns trygghetslarm fungerar med IP telefoni.

 

 

 

OBS! Felaktig period på

medlemsfakturorna som

skickades ut i början av

augusti, skall vara hela

2017, inget annat!

 

 

 

Arbetet med etapp 2

Följande arbete återstår:

Grävning i Överäng.

Blåsning av fiber

Svetsning av fiber

Iinstallation av noder i

Kallsedet och Kolåsen.

 

Driftsättning med början

i oktober 2017.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved