Hem

 

Ordinarie föreningsstämma blir det söndag den 26:e mars 2017 kl 19:00 på Magasinet i Bonäshamn. Välkomna!

 

Arbetet med etapp 2 ligger nere över vintern.

Följande arbete återstår:

Grävning i byarna Kolåsen och Överäng.

Blåsning av fiber

Svetsning av fiber

Iinstallation av noder i Kallsedet och Kolåsen.

 

Driftsättning i slutet av sommaren 2017.

 

 

 

Kallbygdens Fibernät

 

Anmäl dig nu till etapp 2! Kolåsen och Överäng fortfarande öppet för anmälan

Anmälningsblankett

 

 

Föreningen har som mål att ordna ett fibernät i världsklass i vår bygd. Det har redan byggts över 1000 byanät i Sverige. Byanätmodellen är väl beprövad och innebär att man även i områden som är ointressanta för kommersiella operatörer kan få ett modernt bredband till rimlig kostnad. Genom ideella insatser, statligt och i vissa kommuner kommunalt stöd kan kostnaden bli på samma nivå som i tätort.

Vi har sökt stöd från

Europeiska fonden för landsbygdsutveckling samt för etapp 2 har vi redan fått beslut om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

 

 

 

 

FAQ

 

 

 

Nu bygger vi för fullt !

Nu har vi över 275 anslutna fastigheter med betalande medlemmar. Tack vare att såpass många har anmält sig har vi nu budgeten helt i hamn.

 

För etapp 1 kommer hälften av finansieringen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Övrig finansiering måste ske utan offentliga medel. Detta betyder att vi själva behöver ordna övrig finansiering genom medlemsinsatser och privata företag. Bidragen betalas ut i efterhand och därför behövs lån som vi får med kommunal borgen och som löper under byggtiden.

 

För etapp 2 har vi beslut om stöd från Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Prata med grannarna, efter att tåget med statliga bidrag gått blir det ungefär dubbla kostnaden för anslutning så det gäller att passa på nu. Maila kontaktuppgifter till info@kallbygdensfibernat.se så skickar vi medlemsansökan och övriga villkor

 

 

Vilket utbud finns det?

www.qmarket.se

välj Jämtlandfiber som område.

OBS att det finns korttidsabonnemang lämpligt för fritidsboende!

 

När blir det klart?

Etapp 1 är klart!. Etapp 2 blir klar i slutet av sommaren 2017 !

 

Min gamla router är för långsam för fiber. Vilken hastighet skall jag välja och vad skall jag köpa?

 

Ante har skrivit ett informationsblad

 

 

Jag är förvirrad, hur många aktörer är det i bredbandet och vad skiljer dem åt?

-Fiberföreningen levererar nätet och fiberkabel hem till dig. Fiberföreningen driver ett passivt kabelnät s.k. svart fibernät. Detta gör att fiberföreningen har låga driftkostnader.

 

-Kommunikationsoperatören (KO) handhar elektroniken i nätet och ditt hemmamodem (mediaconverter). KO får betalt via fiberföreningen och tjänsteoperatörerna. Du som abonnent betalar inget direkt till KO.

 

-Tjänsteoperatörerna finns det flera av. Du tecknar abonnemang med en av dem och får välja hastighet på bredband men även TVutbud och fast telefoni om så önskas. För vissa tjänster kan du behöva en extra dosa som då tjänsteoperatören tillhandahåller.

 

Varför 18,000:-, i somras indikerades en avgift nedåt 10,000 ?

Informationen i somras byggde på då gällande regler och 70% stöd var möjligt. Sent i höst publicerade Jordbruksverket de nya reglerna för 2015-2020. Jämtland får 50% stöd, en majoritet av andra län får mer, upp till 70%. 36,000 i byggkostnader med 70% stöd skulle blivit 10,800:- i insats i vårt fall. Efter 2020 beräknas målet om 90% av befolkningen med +100 Mbit/s vara nått och fortsatt stöd är oklart.

 

Kan man inte hänga fiber i befintliga telefonstolpar?

 

Det går att hänga fiber i luftledningar men det finns en rad nackdelar. Nedblåsta träd kan skada fibern med avbrott och kostnader som följd.

Telia planerar att avveckla stolpnätet och har redan börjat ta ledningar ur bruk i vårt område och monterar ned stolpar.

Stolparna är kreosotimpregnerade och om vi t ex skulle få överta ett nedlagt stolpnät tar vi samtidigt över ett potentiellt dyrbart miljöansvar.

Det är heller inte gratis att hänga upp fiber i stolpnät speciellt när det är frågan om konkurrerande bredbandsleverantörers nät.

För elstolpar gäller även andra och fördyrande behörighetskrav för tillträde vid installation, felavhjälpning, drift och underhåll.

Hyreskostnader för stolpnät är heller inte bidragsgrundande vilket nedgrävning av egen kabel är.

Sammantaget gör detta att vi inte ser något att vinna på att nyttja befintliga stolpnät.

 

Fungerar trygghetslarm via IP telefoni i fibernätet?

Ja, Åre kommuns trygghetslarm fungerar med IP telefoni.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved