Villkor för medlemmar

Medlemsinformation


Att bli medlem i den ekonomiska föreningen Kallbygdens Fibernät kostar 200 kr för år.

Medlemmar förbinder sig att följa stadgarna.


Medlemmar inom det område fibernätet täcker kan ansöka om att ansluta sin fastighet till fibernätet.  .

Anslutning efter stödprojektens slut kostar 18,000 i medlemsinsats samt 5,600 + moms =7,000 i inkopplimgsavgift. Grävning från fastighet  till närmaste anslutningpunkt tillkommer. Föreningen håller med materiel. Årlig nätavgift på 625 kr inkl moms tillkommer samt avgifter till vald operatör.


Stadgar


Blankett medlemsansökan


Anmäl dig nu!  Skriv ut medlemsansökan och skicka in.

Copyright © Kallbygdens Fibernät All Rights Reserved