Hem

Aktuellt


Försäljning av nätet

Vid föreningens extra föreningsstämma 2020-08-16 röstades enhälligt ja till styrelsens förslag angående försäljning av nätet. Läs om förslaget här nedan.


Bakgrundsinfo Anslut till lägre kostnad

På grund av den planerade försäljningen av nätet kommer vi nu erbjuda möjligheten att ansluta sig till nätet för enbart inkopplingsavgiften på 7,000 kr.


Detta gäller bara en kort tid och ger ingen andel i föreningen, för detaljer kontakta oss.


Korttidsabonnemang

Halebop abonnemang på 3-dagar, en eller två veckor är nu tillgängliga.

Läs mer på zmarket.se


Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.


Kontakt


info@kallbygdensfibernat.se


Mats Åhlund

070-866 37 77


Anki Helander

070-206 64 03

Kallbygdens Fibernät


Är en ekonomisk förening som bildades 2014 i syfte att ordna bredband till boende i bygden. Vi sträckor oss nu från Järpbyn till Överäng/Kolåsen via östra sidan på Kallsjön samt till Smedjeviken via Huså på västra sidan Kallsjön


Finansiering


Största finansiär är föreningen själv via dess medlemmar.

Europeiska jordbruksfonden är god tvåa, bygdemedel trea och Europeiska regionala utvecklingsfonden kvalar in på fjärde plats.


Anslutning nya medlemmar


För att ansluta sig kostar det 7,000 i inkopplingsavgift, medlemsinsats i föreningen är inte möjlig just nu på grund av försäljningen av nätet. Grävning från fastighet till närmsta anslutningspunkt tillkommer, kontakta oss för detaljerna angående just din anslutning.

 FAQ


Vilket utbud finns det?

Zmarket.se

välj Jämtlandfiber som område.

OBS att det finns korttidsabonnemang lämpligt för fritidsboende!


Felanmälan

Vid problem, anmäl det till din egen tjänsteleverantör. Ligger felet hos någon annan part så sköter dom den kontakten.


Min gamla router är för långsam för fiber. Vilken hastighet skall jag välja och vad skall jag köpa?

Ofta tillhandahåller tjänsteleveratören ni väljer bra alternativ till fördelaktiga priser.


Jag är förvirrad, hur många aktörer är det i bredbandet och vad skiljer dem åt?

-Fiberföreningen levererar nätet och fiberkabel hem till dig. Fiberföreningen driver ett  passivt kabelnät s.k. svart fibernät.  Detta gör att fiberföreningen har låga driftkostnader.


-Kommunikationsoperatören (KO) handhar elektroniken i nätet och ditt hemmamodem (mediaconverter).  KO  får betalt via fiberföreningen och tjänsteoperatörerna. Du som abonnent betalar inget direkt till KO.


-Tjänsteoperatörerna finns det flera av. Du tecknar abonnemang med en av dem och får välja hastighet på bredband men även TVutbud och fast telefoni om så önskas. För vissa tjänster kan du behöva en extra dosa som då tjänsteoperatören tillhandahåller.


Fungerar trygghetslarm via IP telefoni i fibernätet?

Ja, Åre kommuns trygghetslarm fungerar med IP telefoni.

Copyright © Kallbygdens Fibernät All Rights Reserved